Skip to main content

Új okos szoftver segítheti a városfejlesztést

 

Budapest, 2022.05.06 – Informatikai kutatás-fejlesztési projekten dolgozik együtt a Tungsram Operations Kft., az Animative Kft., az ÉMI Nonprofit Kft., valamint a Pannon Egyetem. A Tungsram által vezetett projekt konzorcium kutatás célja egy jelentős piaci potenciállal rendelkező, piacon még nem elérhető középület- és közinfrastruktúra üzemeltetési szoftver keretrendszer, ún. okos város platform fejlesztése. A projektet, amelynek költségvetése csaknem egymilliárd forint, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal több mint ötszáz millió forinttal támogatja.

 

 

A kifejleszteni kívánt intelligens technológiák felhasználásával hatékonyabban, alacsonyabb erőforrás- és ráfordítás igénnyel, alacsonyabb környezeti terheléssel – fenntarthatóan, és járványügyi szempontból biztonságosabban üzemeltethetők a középületek és kültéri közinfrastruktúra alkotóelemek (pl. közterek, közutak, vízvezeték hálózat stb.).

 

Jelenleg itthon nincs olyan integrált, összekapcsolt városüzemeltetési rendszer használatban, mint amit a mi okos város szoftverünk fog kínálni. Ez a felület kedvező költségek mellett, rugalmasan továbbfejleszthető, valamint tér- és időbeli adatokat is gyűjt, így egy térkép alapú projektmenedzsment rendszernek is hívhatjuk”, mondja Zsivola Gabriella, a Tungsram Okos megoldások (Smart Solution) üzletágának vezetője.

 

Az eddig még nem elérhető moduláris keretrendszer kidolgozására a legkorszerűbb BIM (épületinformációs modellek), a gépi tanulási és mesterséges intelligencia technikák, és térinformatikai rendszerek és energia- és karbantartásmenedzsment megoldások innovatív integrálásával kerülhet sor. A projekt célja ezen új tudáselemek, szoftverkomponensek kutatása, célirányos fejlesztése, és nemzetközi piacra szánt termékekké formálása.

“Úgy vélem, hogy a projekt tervezése során sikerült több olyan városüzemeltetéshez kapcsolódó területet azonosítanunk, amelyek támogatása jelenleg különböző célszoftverekkel valósul meg. Célunk egy olyan platform fejlesztése, amely lehetővé teszi ezen területek integrálását, és a kapcsolódó adatok egy rendszerben kezelését, amely további lehetőségeket kínál a platform által felügyelt folyamatok hatékonyságának elemzésére és javítására. A rendszer másik nagy előnye, hogy a folyamatok dinamikus, modell szintű kezelése révén lehetőséget biztosít az analitika során feltárt optimalizálási lehetőségek kihasználására.”, mondja Frits Márton, a Pannon Egyetem oldaláról a projekt szakmai vezetője.

 

A projekt a magyarországi tudományos és versenyszféra jelentős szereplőinek együttműködésével valósul meg, biztosítva az innovatív technológiák, a kutatás-fejlesztési szakmai tapasztalat és tudományos felkészültség rendelkezésre állását. „Az ÉMI Nonprofit Kft. elkötelezett híve az építésügyi műszaki fejlődés támogatásának, a fenntarthatóság érdekében szükséges innovatív technológiák fejlesztésének, középület és közinfrastruktúra üzemeltetésének és karbantartásának támogatásának és az épített környezet védelmének. Ezen támogatói tevékenységünk kiemelt eleme a kutatás-fejlesztésben való részvételünk. A projekt sikeressége valós igényekre épülő, gyakorlatban jól hasznosítható rendszer és eljárás létrehozásában mérhető.”, mondja Vass Lajos, az ÉMI Nonprofit Kft. Innovációért Felelős Igazgatója.

 

A projektet megvalósító konzorcium tagjai a 120 éves, globális szinten is jelentős magyar cégcsoportot vezető Tungsram Operations Kft., speciális technológiai rendszerek tervezésével, rendszerintegrációval, célgéptervezéssel foglalkozó Animative Kft., Magyarország legnagyobb épület- és építőanyag-ipari minőségellenőrző innovációs intézménye, az ÉMI Nonprofit Kft., illetve a Közép-Dunántúl meghatározó felsőoktatási intézménye, a Pannon Egyetem.

 

 

 

A Tungsram cégcsoportról

A Tungsram 2018-ban magyarországi központú, innovatív, globális márkaként tért vissza a piacra a GE Lighting EMEAT fényforrásüzletágának és globális autólámpa ágazatának felvásárlásával.

A vállalatcsoport a jelen legfontosabb kihívásaira keres válaszokat: élelmiszerellátás és -biztonság, alacsonyabb energiafelhasználású, élhető környezet– röviden ezt hívjuk „emberi jól-létnek”. A vállalat innovatív örökségére, technológiai és anyagismereti know-how-jára is épít, így korszerű tudással felvértezett munkatársai és modern infrastruktúrája révén száll versenybe. Ezáltal a Tungsram az analóg termékek felől az adatvezérelt megoldások felé mozdult el – így kulcsrakész megoldásokat kínálhat, gyakran akár alternatív finanszírozási módszereket is társítva mindehhez.

 

A Pannon Egyetemről

A Pannon Egyetem a Közép-és Nyugat-Dunántúli Régió meghatározó felsőoktatási intézménye. A felsőoktatási intézmény székhelye Veszprém, az ország egyik legrégibb városa. A település 1009 óta püspöki székhely és a középkor egyik kimagasló kulturális központja. A kiváló szakmai hagyományokkal és nagy múlttal rendelkező intézmény képzési kínálata csaknem minden tudományterületet lefed. Az intézmény öt karral rendelkezik, oktatási helyszínei – Veszprémen kívül – a térség több városában, többek között Nagykanizsán, Zalaegerszegen és Kőszegen is elérhetők.

A multidiszciplináris egyetem páratlan lehetőséget biztosít a korszerű ismeretek szerzésére a bölcsészet-, a közgazdaság-, a műszaki informatikai -, a nevelés-, a társadalom- és a természettudományok területén, továbbá az egyetemi tananyagon túlmutató szakmai, kutatói tevékenységre is. Az intézmény tudományos súlyát az öt akkreditált doktori iskola is jelzi, az itt folyó nemzetközi ismertségű és elismertségű kutatások eredményesen szerepelnek a különböző hazai és Európai Uniós pályázatokon. Kutatóegyetemként – mint a gazdasági fejlesztés egyik kulcsszereplője – az intézmény elősegíti a versenyszféra, az üzleti élet, a helyi önkormányzat és a központi kormányzat összefogását a regionális és a határokon átívelő oktatási, kutatási és fejlesztési programokban.

 

 

Az ÉMI Nonprofit Kft.-ről

Az ÉMI jogelődjét, az Építésügyi Minőségvizsgáló Intézetet 1963 februárjában hozták létre. Ma, közel 60 évvel később az ÉMI Magyarország legnagyobb épület- és építőanyag-ipari minőségellenőrző innovációs intézménye, a hazai építésügy meghatározó szereplője és szakmai szellemi központja. Tevékenységét országos lefedettséggel látja el, a több mint fél évszázad alatt felhalmozódott tapasztalatát, tudását és hozzáértését hazai és nemzetközi szinten egyaránt bizonyítja. A Társaság több mint 2000 ipari partnerrel és több mint 200 nemzetközi partnerrel működik együtt. A nemzeti ágazati érdekeket képviselve 15 nemzetközi szakmai szervezet és innovációs hálózat munkájában vesz részt aktívan.  Közel 60 évnyi, építőipar különböző területein felhalmozódott szakértői tapasztalatnak, valamint képzett, felkészült mérnököknek, hozzáértő szakembergárdának köszönhetően az ÉMI kiemelkedő színvonalú szolgáltatást nyújt.

Kutatást támogató és saját kutatás-fejlesztési tevékenységét kifejezetten a piacorientált kutatás-fejlesztésre összpontosítja, különös tekintettel a felsőoktatási intézményekkel, társintézetekkel és ipari partnerekkel együttműködésben megvalósuló projektekre. Az ÉMI emellett bekapcsolódik az építészeti kultúra fejlesztését szolgáló országos kutatási, műszaki fejlesztési, valamint az oktatási-képzési programokba.