Skip to main content

(for English scroll down, please)

Tisztelt Hitelezők!

Tekintettel arra, hogy sajnálatos módon az adós csődegyezségi javaslatát a hitelezők többsége nem támogatta, csődegyezségi megállapodás nem jött létre. A Fővárosi Törvényszék a csődeljárás megszüntetéséről fog határozni és hivatalból fogja elrendelni az adós társaság felszámolását.

A csődeljárást megszüntető végzésben a Törvényszék a fizetési haladékot (moratórium) meghosszabbítja a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételi napját követő második munkanap 0 óráig. A vagyonfelügyelő kirendelése a felszámoló tevékenységének megkezdéséig meghosszabbodik.

A Tisztelt Hitelezők a felszámolás kezdő időpontjáig esedékessé váló követeléseiket a vagyonfelügyelőhöz jelenthetik be. Javasoljuk, hogy a felszámoló kirendelését követően, az eljáró felszámoló részére jelezzék a saját nyilvántartásuk szerinti, a felszámolás kezdő időpontját (a felszámolást elrendelő végzés közzétételének napja) megelőző napon fennálló követelésük összegét.

A felszámolási eljárás során azok a hitelezők is bejelenthetik a hitelezői igényüket, akiknek a hitelezői igényének nyilvántartásba vételét a vagyonfelügyelő bármilyen okból megtagadta, vagy a követelés bejelentését a csődeljárás során elmulasztották.

Azon hitelezőknek, akiknek a követelését a vagyonfelügyelő nyilvántartásba vette, nem szükséges a felszámolási eljárás során követelésüket ismételten bejelenteni; ezen követeléseket az eljáró felszámoló határidőn belüli követelésként fogja besorolni és visszaigazolni a jogszabálynak megfelelő kielégítési kategóriában (Csődtv. 49/D.§, 57.§).

A hitelezőknek a felszámolási eljárás során regisztrációs díjat vagy díj-különbözetet (Csődtv. 46. § (7)), valamint költségátalányt (Csődtv. 46. § (7a)) kell fizetniük követelésük nyilvántartásba vétele érdekében. A követelés nyilvántartásba vételének feltétele tehát, hogy a hitelező a követelése tőkeösszegének 1%-át, de legalább 5 000 forintot és legfeljebb 200 000 forintot a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára – a felszámolási eljárás bírósági ügyszámára hivatkozással – befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. Ha a felszámolási eljárást közvetlenül csődeljárás előzte meg, abban az esetben a hitelezőnek a felszámolási eljárás során a fentiek szerint megfizetendő regisztrációs díj és a csődeljárás során már megfizetett nyilvántartásba vételi díj közti különbözetet kell megfizetniük.

A regisztrációs díjakat, illetve díj-különbözetet a Fővárosi Törvényszék Díjfedezeti letéti számlájára szükséges megfizetni:

számlaszám: 10032000-01483013-24000004

IBAN: HU91 1003 2000 0148 3013 2400 0004

A költségátalányt a Fővárosi Törvényszék által kirendelt felszámoló szervezet erre elkülönített számlájára szükséges megfizetni.

A felszámolási eljárás során a Tisztelt Hitelezőknek továbbra is lehetőségük van hitelezői választmány megalakítására vagy hitelezői képviselő megválasztására (Csődtv. 5/A.§).

A felszámolási eljárás alatt az adósnak lehetősége van a tevékenységét – akár korlátozott mértékben – tovább folytatni, a vagyontárgyait hasznosítani, mely tevékenységből származó bevétel a felszámolási vagyon részét – és így a hitelezői igények fedezetét – fogja képezni. A felszámolási eljárás alatt, az adós gazdasági tevékenységének tovább folytatását a Csődtv. 46.§ (3) – (4) bekezdés. szabályozza.

A felszámolási eljárás során az adósnak továbbra is lehetősége van a hitelezőivel egyezséget létrehozni (Csődtv. 41.§-44.§).

///

Dear Creditors,

Considering the unfortunate event that the majority of the creditors have not supported the bankruptcy settlement proposal of Tungsram, the debtor, the bankruptcy settlement agreement could not be concluded. Therefore, the Metropolitan Court shall bring a resolution on termination of the bankruptcy procedure and order the liquidation of the debtor ex-officio.

In its resolution on terminating the bankruptcy procedure the Metropolitan Court shall also bring a decision on extending the payment moratory until 00.00 am on the second working day from the publication of the final resolution on liquidation. The appointment of the bankruptcy administrator shall be prolonged until the date when the liquidator is appointed.

Creditors may announce their claims already due prior to the commencement date of the liquidation procedure to the bankruptcy administrator. Upon appointment of the liquidator, we suggest that you indicate straight to the liquidator what the amount of your claim is according to your own files, already due one day prior to the commencement date of the liquidation procedure. The liquidation commencement date is the day when the final resolution on starting the liquidation procedure is published.

During the liquidation procedure creditors may also register those claims which were denied by the bankruptcy administrator for any reason or those where the registration of the claim failed due to late application.

Claims duly registered by the bankruptcy administrator are not to be registered under the liquidation procedure again. Such claims will be classified by the liquidator as claims registered within applicable deadline and then reconfirmed in the reimbursement category to be applied in accordance with Sections 49/D and 57 of Act on Bankruptcy and Liquidation Procedure (hereinafter as the “Act”).

During the liquidation procedure creditors shall pay a registration fee or fee adjustment/difference (Par 46. Sec 7. of the Act) and a flat cost (Par. 46. Sec.7.a) in order to register their claims. Therefore, the precondition to register a claim is the payment of 1% of the capital claim, but at least HUF 5,000 (five thousand) and  a maximum of HUF200,000 (two hundred thousand) by the creditor to the dedicated account held by the Economic Office of the Metropolitan Court for this purpose. The transfer document shall refer to the court procedure number of the liquidation procedure and the transfer of payment shall be proven to the liquidator. In the event a bankruptcy procedure preceded the liquidation procedure then creditors shall only pay the difference between the registration fee already paid under the bankruptcy procedure and the amount due in the liquidation process in accordance with the above.

The registration fee or the fee difference shall be paid to the following fee coverage account of the Metropolitan Court:

Account number: 10032000-01483013-24000004

IBAN: HU91 1003 2000 0148 3013 2400 0004

The flat cost contribution shall be paid to the separate account of the liquidator company appointed by the Metropolitan Court.

During the liquidation procedure creditors may also establish a creditors’ committee or appoint a creditor’s representative (Sec. 5/A of the Act).

During the liquidation procedure the debtor may continue its business activity, fully or in a limited manner, and is also entitled to benefit from its assets. All incomes due from such activities will form part of the liquidation assets and as such will provide coverage for the claims of the creditors, as well. The activity of the debtor company during a liquidation procedure is regulated under Section 46. Par 3 – 4. of the Act.

The debtor company may still come to a settlement agreement with its creditors during the liquidation procedure (Section 41-44- of the Act).