111 éve, 1909. április 28-án nyújtotta be az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. a TUNGSRAM szóvédjegy lajstromozására vonatkozó kérelmét.

A védelmet kiterjesztették a Madridi Unió országaira, majd fokozatosan még egy sor államra. Az évtizedek folyamán a védjegy megjelenése jelentősen változott és kiterjesztették a vállalat bővülő termékprofiljára. A management erőfeszítéseinek középpontjában a TUNGSRAM védjegynek a minőség és innováció zálogaként való megőrzése állt, Magyarországon pedig a márkanév a vállalatot magát is jelentette, nagyszabású jóléti intézményekkel, s a sport és a tudomány iránti elkötelezettséggel.

111 éve, 1909. április 28-án nyújtotta be az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. a TUNGSRAM szóvédjegy lajstromozására vonatkozó kérelmét Magyarországon és a Madridi Unió országaiban, majd egy sor más országban villamos izzólámpákra. A TUNGSRAM a volfrám angol (tungsten) és német (Wolfram) megfelelőjéből képzett összetétel, jelezve a vállalat szerepét a volfrámszálas izzólámpa kifejlesztésében. A műszó képzése az OSRAM-hoz hasonlóan történt, mely az ozmium és a volfrám német megfelelőinek összetétele, utalva arra a két fémre, melyből az Auer társaság, az Osram egyik elődvállalata fémszálas izzólámpáit készítette. A TUNGSRAM védjegy az izzólámpákon túl a rádiócsövekre, egyes országokban rádiókészülékekre, majd a bővülő termékpaletta egyéb fontos elemeire, a TV-képcsövekre, félvezetőkre, floppy-lemezekre stb. is ki lett terjesztve. Az összetett TUNGSRAM KRYPTON védjegyet 1938-ban jegyeztették be, az ACTION TUNGSRAM pedig 1976-tól a pennsylvaniai Action Industries Incorporationnal közös alapítású észak-amerikai leányvállalat és annak termékei megjelölésére szolgált.

A Tungsram logo megjelenítése a több mint száz év alatt jelentősen változott. A betűtípus évtizedeken át nem volt egységes, s a színek tekintetében is csak 1938-39-től figyelhető meg egységesítési törekvés a kék-fehér-piros felé. Ugyanekkor, 1938-ban került bejegyzésre a T-embléma mint kisegítő elem. Ennek előfutára bizonyára a 30-as években levélpapírok fejlécén használt Tungsram logo volt, mely a vállalatot, a szóvédjegyet és a rádió üzletágat olvasztotta össze vizuálisan.

(1 kép)

Ezen stílusbeli változásokat jelzi a Tungsram Radio 1938-1939. évfolyama augusztusi számának borítója. Ez az újság a Tungsram kutatólaboratóriumának a rádiózás terén elért legújabb eredményeit ismertette és a rádióamatőrök számára is praktikus információkat nyújtott. Az említett szám borítója ötvözte az új design-elemeket: a formázott, nagy betűkkel írt márkanevet, a T-emblémát és a kék-fehér-piros színeket

 

 (2 kép)

Kezdettől neves művészeket foglalkoztattak a hatásos grafikai megjelenítés érdekében. Ilyen például Faragó Géza ikonikus, macskás nőt ábrázoló alkotása.

 

(3. kép)

 

vagy Csemiczky Tihamér Bauhaus-stílusú, rádiócsöveket reklámozó plakátja 1929-ből, melyet elsősorban a német nyelvű országokban alkalmaztak.

(4. kép)

Számos reklám törekedett a termékek egyszerű külseje mögött megbúvó tudományos eredményekre felhívni a közönség figyelmét. Így egy 1929-ből származó, nyilvánvalóan túlzó újsághirdetés a Tungsram báriumcsöveit az emberiség fejlődése történetének harmadik lépcsőfokaként ábrázolta a villamosság és a rádiózás megjelenése után.

(5. kép)

Egy másik újsághirdetés 1935-ben pedig a technológiai fejlődés legújabb eredményét jelentő kupola formájú rádiócsöveket hasonlította az áramvonalas modern autókhoz.

(6. kép)

Magyarországon a Tungram termékek imázsa elválaszthatatlan volt a modern, minőségi termékeit világszerte sikeresen exportáló és dolgozóiról gondoskodó vállalat képétől, mely előremutató szerepet játszott a vállalati jóléti intézmények kialakításában a nyugdíjbiztosítástól a vállalati étkezőn, kulturális és sportlétesítményeken át a lakóházépítésig, a Világítástechnikai Állomás évtizedeken át tartó szponzorációjáig és a műegyetemi Atomfizikai Tanszék létrehozataláig. Ezen intézmények a Tungsram dolgozóin túl Újpesten és számos vidéki városban, ahol a Tungsramnak gyárai voltak, egy jóval szélesebb kör számára teremtettek értéket, s hozzájárultak a magyar sport és tudomány fejlődéséhez.

Kezdettől kulcsfontosságú volt a védjeggyel ellátott termékek magas minőségének imázsa és a védjegy bitorlása elleni fellépés. Így például az 1930-as évek közepétől egy a Philips-szel és a Telefunkennel kötött megállapodás értelmében azonos sorszámozású, azonos technikai paraméterekkel bíró rádiócsövek piacra dobása világosan jelezte ezen termékek egyenrangú minőségét. Ugyanakkor e megállapodás egyes országokban lehetőséget biztosított a partnereknek a Tungsram rádiócsöveit kisebb készülékgyártóknak eladni, s az ezen készülékek ellen felmerülő gyakoribb panaszok és a gyártók gyors eltűnése a piacról a Tungsram rádiócsövek minőségére is árnyékot vetett. A tervgazdálkodás időszakában egyes hatóságok nem tökéletesen látták át a védjegyek jelentőségét. Ezért például 1967-ben a Tungsram védjegybitorlási pert volt kénytelen indítani az Elektroimpex, egy elektronikai cikkek importjával és exportjával foglalkozó állami vállalat ellen, mert az bel- és külföldön kisebb gyártók által készített, nem kifogástalan minőségű termékeket Tungsram márkanévvel forgalmazott.

A GE-től való leválása óta a Tungsram innovatív, magas minőségű termékeket gyártó vállalatként jelent meg újra a piacon, letisztult és modern design-nal: 

A képek forrása:

  1. Žipek, Alois; Grmela, Jan; Jarolímek, Ladislav (Hg.), Prag. Orbis, Prag, 1933
  2. Tungsram Radio. Technische Mitteilungen 1938-1939 VII. (August 1938).
  3. MTI Archivum/ Tungsram Gyártörténeti Gyűjtemény
  4. Radio-Markt11.1933, 48.
  5. Pesti Hírlap 51 (1929.11.10.) 256, 10.
  6. Keleti Újság 18 (1935.01.07.) 5, 3.

16 TOVÁBBI CIKK OLVASÁSA

Tovább a Hírek oldalra