Forradalmi technológiák alakítják át életünket egyre fokozódó sebességgel, miközben döntően befolyásolják az egyes vállalatok versenyképességét is.

Forradalmi technológiák alakítják át életünket egyre fokozódó sebességgel, miközben döntően befolyásolják az egyes vállalatok versenyképességét is. Egy 82 éves dokumentum jelzi, hogy olyan nagy formátumú üzletemberek, mint Aschner Lipót, világosan felismerték ezt a jelenséget és ennek megfelelően cselekedtek. 82 évvel ezelőtt e héten, 1937. április 23-án született az az okirat, mely szerint az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. (Tungsram) 300.000 pengőt ajándékoz a budapesti József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek az ország első atomfizikai tanszékének alapítására. További jelentős összegeket adományozott a vállalat a tanszék kísérleti és kutatóintézete felszerelésére, valamint két tanársegédi állás létesítésére.

 

A nagylelkű adomány magyarázata egyértelmű. „A korszerű világítási és villamossági ipar a természettudományok, különösen a rendkívüli fejlődési távlatokat feltáró elméleti és kísérleti atomfizika terén a tudományos kutatás legújabb eredméyeinek gyakorlati alkalmazását (...) semmiképpen sem nélkülözheti“. Aschner tisztában volt az innováció stratégiai jelentőségével a Tungsram versenyképessége szempontjából. A telekommunikáció gyors ütemű fejlődése (pl. televíziózás) szükségessé tette, hogy a Tungsram azon vállalatok szűk csoportjához tartozzon, melyek a technológiai fejlődés irányát meghatározták. Az egyetem Bay Zoltánt, a Tungsram kutató laboratóriumának vezetőjét választotta meg tanszékvezető professzornak. A tanszék és a vállalati kutatóintézet között gyümölcsöző tudományos együttműködés alakult ki.

Az adományozással a Tungsram „a magyar állam szolgálatában“ kívánt „közérdekű hivatást“ teljesíteni, miközben saját stratégiai célját szolgálta – egyúttal egyértelműen állást foglalt az alap- és az alkalmazott kutatás egymáshoz viszonyított fontosságáról szóló örökzöld vitában.

Link az ajándékozási okirathoz: https://dokutar.omikk.bme.hu/archivum/bay/dokumentumok/bayb0080-01.htm

44 TOVÁBBI CIKK OLVASÁSA

Tovább a Hírek oldalra