1940. június 18-án Winston Churchill Párizs eleste után azzal buzdította a hitleri Németország elleni kitartó küzdelemre a Brit Birodalom népeit, hogy az utókor mindenkor a Birodalom legdicsőbb órájaként emlékezzen erre az időszakra.

A Tungsram történetében 1946. február 6-án érkezett el ez a legdicsőbb óra: A háborúban elpusztult, éhező országban a szovjet csapatok által jóvátétel címén lefoglalt gyár Bay Zoltán vezette kutatócsoportja bejelentette, hogy “letapogatta a Holdat”, vagyis észlelte a Holdra küldött mikrohullámú rádójeleket.

Bay Zoltán (1900-1992) fizikus 1936 és 1948 a Tungsram kutatólaboratóriumának vezetője, 1944-től műszaki vezérigazgatóhelyettese volt. A vállalat tudományos eredményei és emberi helytállása miatt is kegyelettel és büszkeséggel őrzi emlékét.

Bay Zoltán a 20. század kiemelkedő fizikusai közé tartozik. Az általa vezetett Holdradar-kísérlet jelentőségét az adta, hogy a mindössze három héttel korábbi sikeres amerikai kísérlethez képest minimális összegből érték el az eredményt, ráadásul olyan speciális eszközzel és mérési technikával, a Bay találmányát jelentő coulométerrel és jelöszegző módszerrel, mely az ekkor születő radarcsillagászat egyik alapvető mérési módszerét jelenti.

Amerikában a George Washington Egyetemen, majd a National Bureau of Standards-ban végzett kísérletei az impulzus- és az energiamegmaradás érvényességét igazolták, kimutatták a fénysebesség állandóságát és frenvenciafüggetlenségét. A méter nemzetközi definíciója 1983 óta Bay Zoltánnak a fény sebességét és frekvenciáját mérő új módszerén alapul.

Bay Zoltán Gyulaváriban született, református lelkész fiaként. A debreceni református főgimnázium elvégzése után az ELTÉ-n doktorált elméleti és kísérleti természettanból, majd a kor fizikai kutatásainak központjában, Berlinben, a Physikalisch-Technische Reichsanstaltban és a Friedrich Wilhelm (ma Humboldt) egyetemen kutatott. Itteni legjelentősebb eredménye annak bizonyítása volt, hogy az aktív nitrogén nitrogénatomokból áll. Kísérleti módszere elősegítette az elektronmikroszkóp születését. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter hívására tért haza. A szegedi egyetem elméleti fizika tanszékének professzora lett. Aschner Lipót hívta őt a Tungsramhoz a nyugdíjba vonuló Pfeifer Ignác helyére a kutatólaboratórium élére. 1938-tól az Egyesült Izzó alapítványa által a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen létrejött atomfizikai tanszék vezetője is. Aschner Lipót vezérigazgató Mauthausenbe deportálása után a Tungsram műszaki helyettes vezérigazgatója volt 1948-ig, amikor családjával Amerikába emigrált.

A Tungsram versenyképességét hosszú távon szolgáló legfontosabb eredményei a telekommunikáció és világítástechnika területén:

  • A fotoáramok erősítésére használt elektronsokszorozó elektronszámlálásra való képessé tétele
  • A fénycsövek és halofoszfát fényporok kifejlesztésének alapját jelentő elektrolumineszcens fényforrás felfedezése Szigeti Györggyel
  • Nagyfeszültségű gázcsövek, fénycsövek, elektroncsövek stb.

 

Forrás: Ifjú Bay - Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény

 

Forrás: Kutatólabor személyzete 1936: Koroknai, Ákos (szerk.), A Tungsram Rt. története 1896-1996. Budapest, 2004, 50. old.

 

Forrás: The moon radar and Old Bay - internet

41 TOVÁBBI CIKK OLVASÁSA

Tovább a Hírek oldalra