Skip to main content

/Scroll down for the English version/

Tisztelt Partnereink!

A Tungsram Operations Kft. “cs.a.” (a továbbiakban: Társaság) képviseletében a következőket hozzuk tudomásukra.

A Fővárosi Törvényszék a Társaság csődeljárását 39.Cspk.7/2022/9. sz. végzésével elrendelte. A végzés közzétételére 2022. május 20. napján került sor.

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv). 12. § (1) bekezdése alapján ezúton

felhívjuk hitelezőinket,

hogy 2022. május 20. előtt fennálló követeléseiket a közzétételtől számított 30 napon belül, azaz legkésőbb 2022. június 19-én, 2022. május 20. után keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül, jelentsék be – a követeléseket megalapozó okiratok egyidejű csatolása mellett – Társaságunknak, és a bíróság által kijelölt vagyonfelügyelőnek, a Denamay Consulting Kft.-nek.

A követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat, amely a követelés 1%-a, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 100.000,- Ft a kijelölt vagyonfelügyelő alábbi számlaszámára teljesíthetik: 12001008 – 01733517 – 00400005 (Raiffeisen Bank Zrt.), IBAN számlaszám: HU21120010080173351700400005,
SWIFT: UBRTHUHB. A közlemény rovatban a Tungsram Operations Kft. “cs.a.” megjegyzést szíveskedjenek szerepeltetni.

Tájékoztatjuk T. Hitelezőinket, hogy a bejelentési határidők és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a Kúria BH2019.143 számon közzétett döntése szerint a 30 napos igénybejelentési határidő anyagi jogi határidőnek tekintendő, így a hitelezői igénybejelentéseknek 30 napon belül meg is kell érkezniük a vagyonfelügyelőhöz, és Társaságunkhoz is. A Társaságunkhoz teljesítendő hitelezői igénybejelentést a 1044 Budapest, Váci út 77. címre postai küldemény formájában, vagy a creditor@tungsram.com címre elektronikus formájában tehetik meg. A vagyonfelügyelő felé teljesítendő hitelezői igénybejelentést elektronikus úton is megküldhetik a csod@denamay.hu címre.

Budapest, 2022. május 26.

Tisztelettel: Tungsram Operations Kft. “cs.a.”