Skip to main content

(For the English version please scroll down)

A Tungsram Operations Kft. “cs.a.” (a továbbiakban: Társaság, adószám: 26250061-2-44) képviseletében a következőket hozzuk tudomásukra.

A Fővárosi Törvényszék a Társaság csődeljárását 39.Cspk.7/2022/9. sz. végzésével elrendelte. A végzés közzétételére 2022. május 20. napján került sor.

A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.). 17. § (1) bekezdése alapján ezúton

értesítjük hitelezőinket,

hogy a Társaság 2022. augusztus 2-án 10 órakor csődegyezségi tárgyalást tart.

Az egyezségi tárgyalás helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 77.

Tájékoztatjuk a hitelezőinket, hogy a reorganizációs program és az egyezségi javaslat, valamint a Cstv. 8. § (2) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében felsorolt iratok 2022. július 19. napjától munkanapokon előre egyeztetett időpontban megtekinthető a Társaság székhelyén.

A külföldi székhelyű, külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőinket felhívjuk kézbesítési megbízott igénybevételére.

Kérjük T. Hitelezőinket, hogy képviseleti jogosultságuk igazolása mellett jelenjenek meg az Egyezségi Tárgyaláson.

 

 

On behalf of Tungsram Operations Kft. “cs.a.” (‘the Company’, tax number: 26250061-2-44) we hereby inform you of the following.

The Metropolitan Court in Budapest has ordered to initiate a Bankruptcy procedure against the Company under Nr. 39.Cspk.7/2022/9. The decision was published on May 20, 2022.

Based on Section 17. par (1) of Act XLIX of 1991 on bankruptcy proceedings and liquidation proceedings (the ”Cstv”.) we hereby

inform our creditors

that the Company holds a bankruptcy settlement meeting on August 2, 2022 at 10:00.

Location of the meeting: 1044 Budapest, Váci út 77., Hungary

We inform our creditors that the reorganization program and the settlement proposal, as well as the documents listed in Section 8 par (2) and Section 14 par (1) of Cstv. may be inspected at the registered office of the Company on working days from 19 July, 2022 at a pre-agreed time.

Our foreign-based creditors with a foreign residence are invited to use an authorised proxy.

We ask our Creditors to appear on the settlement meeting with proof of their right of representation.